Kan arbetsgivaren beordra övertid? Har jag rätt till kompensationsledighet?

Övertid innebär tillfälligt arbete utöver en arbetstagares ordinariearbetstid vid heltidsarbete.

I Arbetstidslag (1982:673) (ATL) återfinns gränser för hur mycket övertid en arbetstagare får arbeta, både när det gäller allmän övertid och beordrad övertid. Om arbetsplatsen du arbetar på omfattas av ett kollektivavtal kan dock avvikelser från lagen göras, se 3 § ATL. Det är därför viktigt att du kollar upp vad som står i just ditt kollektivavtal för att veta vad som gäller för just dig.

Enligt 8 § ATL får, när det finns särskilt behov av ökad arbetstid, övertid tas ut med högst 50 timmar per månad och högst 200 timmar per kalenderår. Detta är så kallad allmän övertid. Dessa tidsbegränsningar gäller oavsett om arbetstagaren har rätt till ersättning för övertiden eller inte. I många kollektivavtal tillåts emellertid ytterligare övertidsarbete, inte alltför sällan med villkoret att din fackliga organisation ska godkänna övertidsarbetet.

Utöver den allmänna övertiden får övertid tas ut med högst 150 timmar per kalenderår om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt, det är det som kallas för extra övertid. Övertiden får dock aldrig överstiga 50 timmar per kalendermånad. Som sagt så kan detta skilja sig åt beroende på om arbetsplatsen omfattas av något kollektivavtal.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

En arbetsgivare kan beordra en arbetstagare övertid. För att arbetsgivaren ska kunna göra det krävs dock som nämnts särskilda skäl som denne ska kunna ange för arbetstagaren. Särskilda skäl kan innebära att det skett något oförutsett, det kan till exempel handla om en rejält ökad arbetsbörda eller många sjukdomsfall inom personalstyrkan, som gör att du som arbetstagare måste arbeta. Att beordra övertid ses som en sista utväg och ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Övertiden ska därför aldrig schemaläggas. I enlighet med arbetsmarknadens praxis kan en arbetsgivare beordra övertid med mycket kort varsel, det kan handla om några enstaka timmar.

Om din arbetsgivare har beordrat övertid kan du som huvudregel inte vägra att arbeta. Skulle du trots det vägra övertidsarbetet kan arbetsgivaren erinra om arbetsvägran. Flera sådana varningar kan i värsta fall leda till uppsägning. Det finns dock situationer när du som arbetstagare kan neka till att arbeta beordrad övertid. Du ska i ett sådant fall kunna framföra tungt vägande skäl som talar för att du inte kan arbeta övertiden. Som exempel skulle en ensamstående förälder utan möjlighet till barnpassning kunna neka en beordran om övertid.

Vi på Primus Juridik kan bistå dig i egenskap av både arbetsgivare eller arbetstagare.

Kontakta oss innan problematiken är ett faktum.

Ring oss på 0722030230 eller mejla oss på info@primusjuridik.se

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

1 reaktion på ”Kan arbetsgivaren beordra övertid? Har jag rätt till kompensationsledighet?”

  1. Kan arbetsgivaren brodera övertidsarbete
    Av en del i personal i samma grupp ?
    Och ska inte detta förhandlas med facket?

Kommentarer är stängda.