Personuppgiftsskydd / GDPR

Vi hjälper dig med Personuppgiftsskydd / General Data Protection Regulation (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer höga krav på hur du som näringsidkare ska hantera personuppgifter. Den som inte följer regelverket riskerar att drabbas av höga sanktionsavgifter. Du behöver bland annat ha en rättslig grund för all personuppgiftsbehandling som sker samt följa de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter. Du har också ett långtgående informationskrav i förhållande till de registrerade.

Vi hjälper företag och andra organisationer att efterleva gällande dataskyddslagstiftning. Vi kan exempelvis se över kundavtal, allmänna villkor, upprätta personuppgiftspolicyer och register/förteckningar. Vi kan också ge råd om hur du i det enskilda fallet ska behandla personuppgifter.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig att efterleva gällande dataskyddslagstiftning.