Hästjuridik i Sundsvall

Många frågeställningar inom hästbranschen är av juridisk karaktär och du behöver som hästägare i egenskap av företagare såväl som privatperson vid specifika tillfällen råd och stöd från en hästjurist.

Hästjuridik, inkluderar en lång rad av olika situationer och där juridisk sakkunskap behövs. Det kan röra sig om köp- och försäljning av häst, inackordering, beridare, hästförmedlare, inridning och andra hästtjänster. I samtliga situationer kan det vara klokt att kontakta en hästjurist då avtal skall upprättas eller om du behöver hjälp med att ta ställning till ett avtalsförslag.

Oavsett om du är privatperson, hästföretagare eller arbetar inom branschen kan Primus Juridik bistå dig med svar på de unika frågor som uppstår inom hästjuridik.

Känner du exempelvis till att du som företagare är bunden av konsumentköplagen om du säljer en häst till privatperson?
Är både köpare och säljare privatpersoner, är det av särskild vikt att man som köpare undersöker hästen ordentligt eftersom det i efterhand annars kan vara svårt att åberopa fel i hästen. I detta fall är köplagen gällande.

Tvister på grund av fel i hästar är tyvärr inte ovanliga. Tvister beror på att parterna har olika uppfattningar om vad som har avtalats. Köpeavtalet blir därav en avgörande komponent för bedömning av vad som juridiskt är att betrakta som partsavsikt. Köpeavtalet skall utformas och tolkas beroende på vilken lag som är tillämplig på rättsförhållandet mellan parterna. I denna situation kan du med fördel vända till till Primus Juridik och vår hästjurist.

Christina Bengtsdotter är jurist och civilekonom och jobbar bland annat med hästjuridik hos Primus Juridik. Christina har lång erfarenhet av hästar och rider själv aktivt och har gjort sedan 1980. Christina har erfarenhet av tvister inom och utanför domstol, däribland det som benämns som fel i häst och inräknas till hästjuridik. Christina har ett starkt engagemang för ärenden om fel i häst och genom den stora kunskapen om hästar finns en hög förståelse för alla termer som förekommer inom hästvärlden.

Kontakta oss för rådgivning. Första samtalet är gratis (max 10min).

Ring oss på: 072-20 30 230
Eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig:

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.