När du anlitar Primus Juridik

Du är den som bäst känner till sakomständigheterna i ditt ärende, medan vi bidrar med det juridiska kunnandet. Därav måste vi samarbete för att uppnå det bästa resultatet för dig. Du ombesörjer att vi får korrekt och lättillgänglig information. Vi debiterar dig vanligen per timme. En bra förberedelse från dig minskar vår tidsåtgång och därmed din kostnad. Vi påbörjar inte vårt arbete innan du ger klartecken.

Hur mycket kostar vårt arbete?

Primus Juridik vill vara tydlig med att vi debiterar dig för varje åtgärd vi vidtar, och tar betalt per timme. Du kan påverka kostnaden genom att vara väl förberedd innan du kontaktar oss. Och genom att du förser oss med korrekt och lättillgänglig information. På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna och arbete mer effektivt. Det är tyvärr väldigt svårt för oss att i förväg presentera en exakt uppskattning om vad vårt arbete kommer kosta dig. Ett skäl till detta är att det i förväg är omöjligt att beräkna hur ett ärende kommer utvecklas och gestalta sig. I vissa ärenden oftast av mindre karaktär, kan det vara enklare att uppskatta tidsåtgången och därmed kostnaden för dig. I dessa ärenden är det enklare att komma överens om ett fast pris.

Det är viktigt att vara medveten om att kostnaden kan variera beroende på hur komplicerat ditt ärende är. Som klient har du alltid rätt att veta hur många timmar vi lagt ned på ett ärende hittills och kan alltid presenterar en arbetsredogörelse. Vilka åtgärder vi vidtar ankommer på vad vi tidigare kommit överens om. Vi samråder/informerar dig om tänkbara åtgärder innan vi vidtar dem. Innan vi påbörjar vårt arbete presenter vi en timkostnad som du har möjlighet att acceptera eller tacka nej till.

Innan Primus Juridik påbörjar sitt arbete

Du får gärna ha funderat på vad du önskar uppnå med att anlita oss.

Du bör se till så att vi får korrekt och lättillgänglig information från Dig. Detta måste vi ha för att kunna hjälpa dig men även för att kunna arbeta kostnadseffektivt. Det är en fördel om du kan överlämna samtliga relevanta papper till vårt första möte, vilket gör att vi kan påbörja arbetet snabbare.

Du bör ha funderat över hur vårt arvode ska finansieras. Vi kan hjälpa Dig med att undersöka möjligheten att få hjälp från försäkringsbolag eller myndighet.

Vårt mål är givetvis att du skall vara nöjda med vårt arbete. Men i händelse av att du inte blir nöjd är vår rekommendation att du första vänder dig till oss. Oftast kan vi hitta en lösning tillsammans. Som privatperson kan du vända dig till ARN eller till konsumentupplysningen i din kommun.

När du kontaktar Primus Juridik skall du veta

Den första kontakten med Primus Juridik per telefon är kostnadsfri (max 10 min). Här ges du möjlighet att berätta om din situation.

Vi fakturerar dig per timme. Det minsta vi fakturerar dig när du träffar oss är för en timmes arbete.

Du kan när som helst avsluta ditt samarbete med Primus Juridik, detta skall dock ske skriftligt. Vi skickar därefter en slutfaktura. Primus Juridik kan avbryta samarbetet med dig om det exempelvis visar sig att du hållit inne med information som förändrar utgången i målet/tvisten. Eller i det fall din faktura förfallit. Eller av annan anledning som gör att vi inte längre har det förtroendet för klienten som behövs för att vi skall kunna uppnå god kvalité i vårt arbete. Uppsägningen av Primus Juridik måste alltid ske skriftligt.

Fakturan till dig utställs minst på tio dagar.

Vi följer den nya förutsättningarna gällande GDPR, läs mer här.

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.