Idrottsjuridik i Sundsvall

Primus Juridik kan idrottsjuridik

Idrottsjuridik är inte ett formellt rättsområde. Däremot finns det flera juridiska områden och bestämmelser som direkt eller indirekt påverkar idrotten. Dessa lagar och bestämmelser är av naturliga förklaringar svårt att ha full kontroll över för en individ som inte är juridiskt skolad. Det är dock viktigt att inte ignorera det juridiska perspektivet i idrotten i en förhoppning att minimera risken för onödiga misstag men också för att bevaka sin rätt som idrottare/förening.

När en ideell idrottare/förening interagerar med samhället kommer de per automatik i kontakt med samhällets lagar och regler. Hyr föreningen en lokal måste föreningen känna till och ta hänsyn till bestämmelserna i Jordabalken(hyreslagen). När föreningen ingår ett avtal om köp måste föreningen känna till och ta hänsyn till bestämmelser i köplagen och avtalslagen. Om föreningen anställer är det viktigt att känna till och ta hänsyn till den arbetsrättsliga lagstiftningen. Lägg till detta kunskaper och effekter av den skatterättsliga lagstiftningen. Enkelt uttryckt, ansvarar du för eller styr du en idrottslig verksamhet måste du känna till adekvat lagstiftning eller ta hjälp av person med dessa kunskaper.

Ett beteende inom idrotten kan ibland resultera i en idrottslig bestraffning i form av varning, böter eller avstängning. Individen kan också uteslutas ur föreningen. Bakgrunden kan vara doping, matchfixning mm. Hamnar du i denna situation och är behov av rådgivning eller representation kan du vända dig till Primus Juridik.

Idrottsjuridik kan på så sätt beskrivas som förhållandet mellan juridiken och en idrottares vardag. Oavsett på vilken nivå inom idrotten du befinner dig på är det viktigt att känna till de grundläggande rättsregler som idrotten har att förhålla sig till. Ju mer elitinriktad verksamhet du utövar ju mer kommer du att påverkas av juridiken, exempelvis genom sponsoravtal, skadeståndsrätt, associationsrätt, skattefrågor, immateriella frågor mm.

För att kunna bedriva din idrott idag men också för att kunna lägga undan en del av dina intäkter tills efter din aktiva karriär. Så är det viktigt att maximera de kommersiella delarna av din idrottsliga verksamhet. Vi utgår ifrån att din önskan är att bli en dominerande aktör på sponsormarknad. Vi på Primus Juridik kan hjälpa dig med dessa delar. Vi förhandla i ditt ställe med tilltänkta sponsorer/arbetsgivare för att maximera dina intäkter.

Som idrottare eller artist har du kanske en agent till din hjälp. Primus Juridik är ett komplement till din agent. (Saknar du helt en agent kan vi självklart erbjuda denna tjänst). En agent jobbar oftast på ”provision” och har ett intresse av att ditt kontrakt är så omfattande som möjligt. Primus Juridisk är den objektiva motvikten. Vi hjälper dig med att betrakta helhetsbilden av ditt idrottande. Vilka rättigheter och skyldigheter är invävda i ditt kontrakt/sponsoravtal, vad händer om du eller din motpart av någon anledning vill avbryta ert ingångna avtal i förtid, vilka skatteeffekter får avtalet, hur kan du på bästa sätt planera för framtiden? Även om din idrottskarriär idag flyter på utan problematik så vill vi på Primus Juridik ligga ett steg före. Vad händer den dagen det uppstår problem, hur ser din ekonomi ut om du blir skadad under en längre period, vad händer om din huvudsponsor går i konkurs, vad händer om din lön eller sponsorpeng uteblir?

Elitidrotten blir alltmer kommersialiserad och professionaliserad. Vilket leder till att den rättsliga regleringen av idrotten blir alltmer påtaglig. Vi på Primus Juridik består av engagerade jurister och ekonomer som behärskar ovanstående rättsområde. Vi brinner för idrott och flera av oss har erfarenheter av tidigare idrottskarriärer. Vårt mål är att du som idrottare/artist skall kunna fokusera på din prestation till 100%. Vi på Primus Juridik hjälper dig med allt annat efter dina önskemål. Med hjälp av Primus Juridik kan du maximera din idrottsliga prestation.

Kontakta oss för rådgivning. Första samtalet är gratis (max 10min).

Ring oss på: 072-20 30 230
Eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig:

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.