Prisbild

Du kan välja om du önskar ett fast pris på din tjänst eller bli debiterad utifrån en timkostnad.

Det fasta priset beräknas utifrån hur komplicerad och invecklad tjänsten är du efterfrågar.
Handlar det om en standardtjänst likt testamente, är kostnaden lägre i jämförelse med om det handlar om att upprätta ett komplicerat samarbetsavtal näringsidkare emellan.

Många gånger kan det kännas tryggt att veta vad slutkostnaden blir.

Vi är dock övertygade om att du kommer bli tillfredställd med prisbilden.

 

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

     

     

     

    .