Beskattningsrätt & Skatterevision

Av olika anledningar kan skattemyndigheterna kontakta dig i egenskap av företag eller privatperson. Vanligen omber skattemyndigheterna dig att besvara ett antal skriftliga frågor. I det fall du inte är juridisk eller ekonomiskt skolad, kan det uppstå frågetecken om vad du skall svara.

Har skattemyndigheterna istället inlett en skatterevision i ditt företag har du kanske behov av att diskutera konsekvenserna av detta med en expert på området. Det kan också vara så att du anser att myndigheten baserar sitt beslut på felaktiga grunder och vill bemöta detta med hjälp av en expert på området. Att lämna rätt information till myndigheten i denna situation kan vara helt avgörande för utgången. Hos Primus Juridik jobbar kunniga jurister och civilekonomer. Efter att vi har satt oss in i ditt ärende går vi pedagogiskt igenom vad du kan förvänta dig, samt lämnar förslag på lämplig respons. Om du önskar bemöter vi myndigheten på din begäran.

Självklart kan du också vända dig till oss för att få hjälp med upprätta din deklarationen för aktiebolaget, enskild firma eller privat.

Om Skatterevision

Vad är revision?

Med revision menas främst att Skatteverket granskar de uppgifter som du har lämnat i din deklaration. Syftet med en revision är att du ska betala den skatt som du är skyldig att betala. Revisionen kan omfatta en eller flera uppgifter. Den kan även omfatta uppgifter som ligger flera år tillbaka i tiden. Hur en revision går till regleras närmare i skatteförfarandelagen.

Vilka organisationer kan bli föremål för revision?

Privatpersoner kan inte bli föremål för revision. Den som är näringsidkare kan däremot bli det, dvs. aktörer som bedriver yrkesmässig verksamhet. Även aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar som inte bedriver näringsverksamhet omfattas, liksom den som anmält sig för momsregistrering eller för registrering som arbetsgivare. Den som är bokföringsskyldig kan också bli föremål för revision.

Vad granskas i en revision?

Alla de räkenskaper och handlingar som ligger till grund för verksamhetens inkomstdeklaration kan komma att granskas av Skatteverket. Det kan exempelvis vara fråga om kontrolluppgifter för anställda, arbetsgivaravgifter och moms.

Hur går en revision till?

I regel kommer revisionen att ske i den eller de lokaler som du bedriver din verksamhet ifrån. Revisionen ska alltid göras i dina lokaler antingen om du begär det eller om den inte går att utföra någon annanstans utan stora svårigheter.

Om Skatteverket avser att göra en revision hos dig kommer du att kontaktas härom gällande tid och plats. I myndighetens beslut kommer det stå vad som är syftet med revisionen, vem som kommer att utföra den och vilken handläggare som har fattat beslutet om revision.

Du kommer att behöva ta fram handlingar i förväg, dvs. innan en revisor kommer till din verksamhet. Revisorn kommer att informera dig om vilka handlingar han eller hon vill ta del av.

På plats kan revisorn även välja att granska lager, maskiner och inventarier samt inventera kassor. Han eller hon kan också besiktiga lokaler och byggnader som du använder i verksamheten.

Du har alltid rätt att få reda på vilka handlingar som ska granskas. Under vissa omständigheter kan du även vara berättigad till ersättning för eventuella kostnader som uppvisar samband med revisionen. När revisionen är slutförd har du rätt att få tillbaka alla handlingar som granskats.

När revisionen har utförts kommer Skatteverket att upprätta en revisionspromemoria, av vilken det framgår vad som granskats och vad som framgick vid revisionen. Skatteverket kan komma att föreslå en förändring av din skatt, och i sådana fall har du rätt att lämna ett yttrande.

Hur kan du förbereda dig?

Glöm inte bort att du är skyldig att medverka till att revisionen kan genomföras, bland annat genom att ta fram alla de handlingar som efterfrågas. Detta innebär också att du är skyldig att lämna revisorn tillträde till dina inventarier, din övriga utrustning och dina lokaler och byggnader.

Kontakta oss för rådgivning. Första samtalet är gratis (max 10min).

Ring oss på: 072-20 30 230
Eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig:

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.