Obeståndsrätt i Sundsvall

Tyvärr är det oundvikligt att del att företag ibland drabbas av betalningsproblem. Orsaken kan vara att någon eller några av företagets kunder inte kan, eller vill betala företagets fakturor, eller att ett företag befinner sig i en tillfällig konjunkturnedgång där den egna intjäningsförmågan för stunden inte är tillräcklig. Många gånger kan sådana problem lösas genom frivilliga avtal där det ingår eftergifter eller avbetalningsplaner, men i vissa fall är problemen så stora att företaget behöver hjälp av en expert med rådgivning. Primus Juridik kan hjälpa dig med att ansöka om ett föreläggande hos kronofogden. Vi kan också driva tvisten gällande din fordran i domstol.

Kontakta oss för rådgivning. Första samtalet är gratis (max 10min).

Ring oss på: 072-20 30 230
Eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig:

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.