Avtalsrätt i Sundsvall

Avtalsrätt i SundsvallAvtalsrätt innefattar många olika områden, såväl för privatpersoner som juridiska personer. Vi på Primus Juridik hjälper bistår dig med att skriva kontrakt och avtal eller att tolka ett redan befintligt sådant. Självklart ombesörjer vi översättning av avtalet till de vanligaste språken.

Det är inte ovanligt att två enskilda parter har svårigheter med att tolka ett tidigare ingånget avtal. Parternas meningsskiljaktigheter kan inte jämkas eller överkommas.  I detta fall återstår prövning i domstolen. I en sådan process gynnar det i många fall den enskilde om denne kan biträdas av ett ombud. Primus Juridik agerar ofta ombud för såväl företag som för privatpersoner vid avtalsrättsliga tvister. Efter en fullmakt kan vi sköta förhandlingen i ditt ställe, vid de tillfällen du inte kan eller vill närvara.

Kontakta oss för rådgivning. Första samtalet är gratis (max 10min).

Ring oss på: 072-20 30 230
Eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig:

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.

    Vi arbetar med kunder över hela Sverige men finns lokalt i Sundsvall.