Uppsagd under föräldraledighet

Kan en arbetstagare bli uppsagd under sin föräldraledighet? Svaret är ja, det är möjligt att bli uppsagd under sin föräldraledighet. Uppsägningsgrunderna för dig som arbetstagare är samma oavsett om du är i tjänst eller om du är föräldraledig. Uppsägningen får dock aldrig ske på grund av att du är föräldraledig, du som anställd får nämligen aldrig missgynnas eller diskrimineras på grund av att du är, ska vara eller har varit föräldraledig.

År 2006 tillkom nya regler som medförde att ett särskilt skydd för de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist under sin föräldraledighet numera finns i lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS). Om du blir uppsagd på denna grund börjar din uppsägningstid inte att löpa förrän du återupptar arbetet efter din ledighet. Om du av någon anledning inte återgår till ditt arbete vid den tid som det var tänkt att du skulle vara tillbaka börjar uppsägningstiden istället att löpa när du skulle ha återupptagit ditt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gällde när uppsägningen skedde. Detta framgår av 11 § 3 st LAS och innebär alltså att den anställdes uppsägningstid skjuts upp. Regeln har tillkommit för att en föräldraledig arbetstagare inte ska förlora den lön denne har rätt till under sin uppsägningstid.

För att du ska ha rätt till uppsägningslön efter din föräldraledighet krävs dock att du faktiskt står till din arbetsgivares förfogande. Om du inte vill arbeta efter din föräldraledighet har du därför inte rätt till någon lön under uppsägningstiden. Har däremot arbetsgivaren inget arbete att erbjuda dig har du trots att du inte arbetar rätt till din uppsägningslön.

Om du som arbetstagare blir uppsagd innan föräldraledigheten börjar ser läget däremot annorlunda ut. Skulle det vara så att du blir uppsagd på grund av arbetsbrist innan du har påbörjat din föräldraledighet har du nämligen inte rätt till samma skydd. Uppsägningstiden börjar då istället att löpa omedelbart och anställningen avslutas under din föräldraledighet. Detta innebär att du inte får den uppsägningslön som du annars hade varit berättigad till. Det är alltså stor skillnad på att bli uppsagd före sin föräldraledighet och att bli uppsagd när föräldraledigheten redan är påbörjad.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Du kan självklart välja att själv säga upp dig under din föräldraledighet, du behöver inte vänta med detta tills du är tillbaka på jobbet. Om du väljer att själv avsluta din anställning kommer din uppsägningstid att börja löpa från och med den dag du säger upp dig.