Vad kan familjerätten hjälpa till med

Innan en tvist i en relation eller familj tas vidare till domstol kan du ta hjälp av en särskild avdelning inom den kommun du bor i för att försöka lösa tvisten. Avdelningen som hjälper till med detta kallas ofta för familjerätten och består av en rådgivning som erbjuder professionell samtalshjälp till makar, sambor eller familjer som har olika slags problem i sina relationer. Tanken är alltså att lösa olika problem eller konflikter som har uppstått i relationen för att slippa ta det vidare till domstol. Det kan handla om samtal kring till exempel vårdnad eller skilsmässa.

Även de som inte bor ihop har ett gemensamt ansvar för sitt eller sina barn och det är därför av stor vikt att parterna tillsammans löser vårdnads och umgängesfrågor. För att ta hjälp av familjerättens samarbetssamtal krävs att ni båda är överens om det, detta eftersom samtalen är helt frivilliga.
Det förs inga journaler över era samtal och samtalshjälpen jobbar under sekretess. Kostnaden skiljer sig åt beroende på var du bor.

Familjerätten kan även hjälpa till med att skriva ett avtal om du som förälder är överens med den andra föräldern kring hur vårdnad och boende ska ordnas. Om ni skriver ett sådant avtal blir det bindande om socialnämnden fattar beslut om godkännande av avtalet, precis på det sätt en dom i en vårdnadstvist vid tingsrätten blir bindande. Om två föräldrar istället vill ändra deras fördelning av boende, umgänge eller vårdnad kan de ansöka om detta vid tingsrätten om de är överens. Att ansöka om detta kostar 900 kronor. Det är dock endast vid en ändring av vårdnaden som föräldrar måste göra detta, gällande boende eller umgänge räcker det att ni två som föräldrar är överens.

Om du behöver hjälpa med frågor gällande vårdnad, umgängesrätt med barn, äktenskaps skillnad, bodelning eller andra frågor som berör familjerätt är du välkommen att kontakta oss på
Primus Juridik, telefon 0722030230, e-post info@primusjuridik eller besöka oss på vår hemsida
www.primusjuridik.se

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230