Fördelar och nackdelar med enskild firma

En enskild näringsverksamhet, ofta kallad enskild firma, är en företagsform som är uppbyggd på så sätt att företaget och personen är samma person. Detta innebär att en enskild firma inte är, till skillnad från många andra företagsformer, en egen juridisk person. Ägarens personnummer är i denna företagsform även företagets organisationsnummer. Du som ägare ansvarar på grund av detta för allt som du gör i firmans namn, om firman exempelvis tar ett banklån är det du som har ansvar för att skulden betalas tillbaka till banken. Detta innebär att det kan vara svårt att separera din personliga ekonomi från företagets, gränsen mellan dig som driver företaget och själva företaget är med andra ord svårare att dra. I en enskild firma där verksamheten växer sig större och företaget har att göra med stora affärer kan det därför vara bra att fundera på att omvandla företaget till en annan företagsform, till exempel ett aktiebolag.

Om man jämför med andra verksamhetsformer finns det flera saker som är enklare med att starta och bedriva en enskild firma. Som utgångspunkt finns till exempel inget krav på att ha en revisor i en enskild firma. Om verksamheten däremot har utvecklats till ett större företag kan det krävas en revisor, de allra flesta enskilda näringsidkare uppkommer dock ej till dessa nivåer. Vidare har företaget endast en ägare och inget formellt startkapital behövs.

En person som startar en enskild firma måste inte registrera ett företagsnamn till bolagsverket, detta bör dock ändå göras om du som enskild näringsidkare vill ha skydd för ditt företagsnamn. Skyddet för företagsnamnet sträcker sig inom det län där verksamheten finns, aktiebolag och ekonomiska föreningar har däremot sitt företagsnamn skyddat i hela landet.

Även om det endast är en person som utgör den enskilda näringsidkaren kan man ha anställda i en enskild firma, på grund av det personliga ansvaret du som ägare ådrar dig är det dock inte att rekommendera. I ett sådant fall är det istället lämpligt att gå över till en annan företagsform. Om du ändå väljer att anställa någon i din enskilda firma måste en anmälan göras hos Skatteverket för att registrera dig som arbetsgivare.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Värt att notera är också att en enskild firma inte är ett eget skattesubjekt, det är istället ägaren som är subjektet. Detta innebär att det är ägaren som ska redovisa firmans resultat i inkomstdeklarationen.

Sammanfattningsvis är en enskild firma ett bra alternativ för dig som vill starta en mindre verksamhet och inte riktigt vet hur omfattande verksamheten kommer att bli. Det är enklare och billigare att starta upp en enskild firma än andra företagsformer. Den stora nackdelen ligger i det personliga ansvaret där den personliga ekonomin kan drabbas hårt om någonting går snett.