Hur skriver man uppsägning av avtal?

Denna artikel handlar första och främst om hur man säger upp sig från en anställning, det vill säga från ett anställningsavtal. Men tipsen som ges är också appliceringsbara vid uppsägning av avtal generellt.
Att en person vill säga upp/avsluta en anställning sig kan bero på många olika saker. Det kan bero på att personen fått nytt jobb, studier, flytt, arbetsbrist eller kanske att jobbet helt enkelt inte är det som personen förväntat sig. Oavsett vilken anledning du har till att skriva en uppsägning på egen begäran, är det viktigt att uppsägningen är formell och korrekt utformad, då det handlar om hävandet/avsluta ett ingånget avtal.
Formerna för hur att avtal skall sägas upp kan framgå i själva avtalet, men så är långt ifrån alltid fallet.
I de flesta fall skall avtalet dock sägas upp skriftligt. Att skriva och lämna in uppsägning skriftligt betyder att du kan styrka/bevisa att du avsluta ditt arbete på ett juridiskt korrekt sätt.

Beroende på vilken relation du har till din chef och företaget är det naturligtvis att rekommendera att du även tar ett samtal i samband med uppsägningen för att förklara varför. Bekräfta sedan samtalet med din skriftliga uppsägning. Ett bra avslut med din gamla arbetsplats ökar dina möjligheter till ett positivt omdöme i det fall din nya arbetsplats önskar kontakta din senaste arbetsplats. (Det är snarare en regel än ett undantag att din nya arbetsgivare vill komma i kontakt med din gamla för att få information om dig och ditt tidigare arbete).

Även om det inte framgår i avtalet att avtalet skall sägas upp skriftligt är det att rekommendera att skriftligt säga upp avtalet. Det är då betydligt enklare att påvisa att en uppsägning har genom första och när den lämnades in. Det kan också vara en fördel att skicka uppsägningen per rekommenderad post och gärna genom ett mottagare bevis. I detta fall kommer det inte råda några oklarheter när brevet skickades och när arbetsgivaren mottog brevet.

Uppsägningstiden är enligt Lagen om anställningsskydd LAS alltid minst en månad, oavsett om du säger upp dig själv eller om du blir uppsagd. Om det finns ett kollektivavtal kan uppsägningstiden vara längre. Uppsägningstiden räknas från den dagen du säger upp dig eller från den dagen du får ett skriftligt uppsägningsbesked. För att ta reda på vad som gäller för dig bör du först kontrollera om det står något om uppsägningstid i ditt anställningsavtal. Du kan också kontakta ditt fackförbund och prata med någon av deras ombudsmän. Det vanligaste är att du har en till tre månaders uppsägningstid lite beroende på hur länge du har arbetat hos arbetsgivaren.

Vill du ha en kostnadsfri bedömning av ditt ärende? Kontakta oss idag →

Eller ring oss på 072-20 30 230

Uppsägningstid innebär att avtalet inte kan avslutas innan det att uppsägningstiden är över. Innan dess måste du prestera enligt avtalet, det vill säga följa avtalet.
Det är också viktigt att du kontaktar rätt person när du skall säga upp avtalet. Har du tur framgår det i avtalet vart uppsägningen skall skickas eller vilken person du skall vända dig till. Tyvärr är det inte ovanligt att förutsättningarna är betydligt mer oklara. Är det oklart vem du skall vända dig till när du skall säga upp ett avtal, eller vilken person du skall vända dig till är ett tips att vända dig till den högsta ”chefen/ansvariga” hos motparten.

Att vända sig till rätt person är viktigt för att kunna fastställa om personen du vände dig till har mandat för att kunna ta emot en uppsägning med befriande verkan. Det är viktigt att du ber motparten att bekräfta sin roll och ställning om du är osäker på om du har med rätt person att göra.

Sammanfattningsvis

  • Börja med att kontrollera din uppsägningstid i ditt anställningsavtal. Uppsägningstiden kan variera men är vanligtvis en till tre månader.
  • Uppsägningstiden börjar räknas från och med den dagen som du har lämnat den formella uppsägningen till din chef.
  • Skriv kort och tydligt att du vill avsluta din anställning, skriv också med det datum som kommer att bli din sista arbetsdag i enlighet med ditt anställningsavtal.
  • Säg upp dig både muntligt och skriftligt, anteckna sista anställningsdag för att undvika missförstånd.
  • Håll uppsägningsbrevet kort och koncist. Ett brev ger sällan hela bilden och om du känner att du vill förklara dina motiv kan du antingen boka ett möte med chefen eller HR-avdelning och förklarar mer detaljerat varför du vill säga upp dig. Ta även med brevet och överlämna det i samband med din mötet.

Detta skall vara med i din uppsägning

  1. Ort och datum
  2. Personliga uppgifter (namn, adress, personnummer)
  3. Formell uppsägning: I och med detta brev bekräftar jag härmed att jag önskar avsluta min anställning som X på X. I enlighet med mitt anställningsavtal kommer jag att arbeta min sista dag den [datum för sista arbetsdag].
  4. Avsluta positivt Ex. Tack för en fin tid och jag hoppas att jag kan använda er som positiv referens i framtiden, Vänliga hälsningar X.
  5. Utforma gärna uppsägningen i två exemplar, ett exemplar som arbetsgivaren får behålla och ett exemplar som arbetsgivaren får skriva under för att på så sätt bekräfta mottagandet av uppsägningen.

Vi på Primus Juridik har stor erfarenhet av arbetsrätt och kan var dig behjälplig i arbetsrättsliga frågorbåde i egenskap av arbetstagare och arbetsgivare.

Som arbetsgivare kan det bli kostsamt att exempelvis missa att lämna uppsägningen skriftligt, informera facket om uppsägningen av en arbetstagare. Kontakta Primus Juridik innan i stället för efter uppsägningen. Primus Juridik: mejl info@primusjuridik.se telefon 072 20 30 230, hemsida primusjuridik.se