Bolagsrätt i Sundsvall

Bolagsrätt är ett av Primus Juridiks främsta kompetensområden. Ansvarig för detta område är Peter Källenfors. Peter Källenfors erfarnhet är omfattande, tidigare har han exempelvis varit chefsjurist på bolagsverket och systembolaget. Peter har även arbetet som advokat.

Varför bolagsrätt?
Företag drivas i olika bolagsformer: enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Varje bolagsform har sin reglering att förhålla sig till. Det är viktigt att du som företagare är väl insatt i de rättsliga konsekvenser de olika bloagsformerna för med sig. I vissa fall kan du bli personligen ansvarig för bolagets skulder.

Om flera personer är delägare i ett bolag bör ett kompanjonavtal eller aktieägaravtal utformas för att förebygga tvister. Skulle en av delägarna exempelvis gå bort är det en fördel att i förväg vara överens om vad som skall hända med dennes aktier. När en tvist väl uppstått är det mycket svårare att lösa problemen om det inte finns något avtal. Primus Juridik är dig behjälplig i dessa situationer. Ett tips är att du vänder du dig till Primus Juridik innan tvisten är ett faktum.

Vid försäljning eller köp av bolag eller delar av bolag, bör ett skriftliga avtal upprättas. Det kan också finnas anledning att en sakkunnig gör en genomgång av bolagets tillgångar och skulder innan ett köp eller en försäljning äger rum. I dessa situationer behövs oftast hjälp av en sakkunnig jurist. Hur detaljerat och noga ett avtal än är formulerat kan det uppstå olika tolkningar av innehållet med en rättslig tvist som följd. Hos Primus Juridik arbetar civilekonomer och seniora jurister som kan bistå dig vid försäljning och köp av bolag.

Avancerad bolagsrätt
Primus Juridik finns till hands när du behöver bolagsrättslig rådgivning. Oavsett om du vill ha stöd i att planera eller genomföra en bolagsetablering, genomföra en nyemission, lösa in aktier eller fusionera bolag. Det kan handla om att reda ut vilka rättigheter aktieägarna har vid bolagsstämma eller vilka krav som måste beaktas kring bolagsstyrning. Primus Juridik hjälper dig även med att skriva och förhandla aktieägar- och joint venture-avtal.

Vi åtar oss att granska era kommersiella avtal exempelvis ur ett riskperspektiv. Vi kan vara er behjälpliga när det gäller bolagets struktur genom att ombesörja dokumentation kring styrelsearbetet, ledningsfrågor, bolagsordningar och förberedelser samt genomförandet av bolagsstämmor.

Primus Juridik kan avlasta styrelsen gällande avancerad bolagsrätt såsom styrelsefrågor, bolagsstämmor och kommersiella avtal.

Kontakta oss för rådgivning. Första samtalet är gratis (max 10min).

Ring oss på: 072-20 30 230
Eller fyll i vårt formulär så kontaktar vi dig:

    Genom att skicka detta meddelande samtycker du till att vi tar del av de personuppgifter du valt att delge.